parallax background image

UX Design - een iteratief proces

Gepubliceerd op 20 november 2017 Leestijd : 2 minuten

In het vorige blogartikel over UX Design kon u lezen wat UX design precies is. In dat artikel kaartte ik kort het iteratieve proces aan. In dit artikel kunt u lezen welk proces de UX designer doorloopt om een optimale gebruikservaring te ontwerpen.

Het ontwerp- en onderzoeksproces

De ontwerper zal eerst zijn opdrachtgever beter moeten leren kennen. Wat zijn de doelstellingen van de opdrachtgever? Welke behoefte wil hij vervullen of welk probleem wil zij oplossen? Wat is de doelgroep van de opdrachtgever? Wat weet hij al dat de ontwerper moet weten? Zo zijn er nog tientallen vragen waarop de ontwerper antwoord moet hebben voordat hij verder kan.

De ontwerper gaat daarna kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitvoeren. Kwalitatief onderzoek bestaat onder andere uit het uitvoeren van interviews, het opzetten van focusgroepen en zich mengen tussen de doelgroep. Kwantitatief onderzoek bestaat uit het onderzoeken van de cijfers en kijken wat de concurrentie doet. Uit dit onderzoek komen de doelen, gedragen en gedachten van een gebruiker voort. Meestal wordt een samenvatting hiervan in een empathy map of een uitgebreidere persona vastgesteld. Dit is het meetlat waaraan het digitale product tijdens de ontwerpfase gemeten kan worden.

Nu is de vraag of het om een nieuw product of een bestaand product gaat; als het om een nieuwe digitale ervaring gaat dan wordt het programma van eisen opgesteld, wat in nauwe samenwerking met de klant gebeurt. Dan kan de UX designer aan de slag met het ontwerp van de digitale omgeving die de gebruiker zal doorlopen. Dit kan gedaan worden door het opzetten van modellen, wat uiteindelijk tot concrete wireframes moet leiden.

Als het om een optimalisatietraject of redesign gaat dan wordt het huidige product aan de doelstellingen van de klant en het persona gemeten. Worden alle doelen behaald? Waar kunnen dingen beter? Zijn er verstoringen of problemen in het proces die de gebruiker doorloopt om zijn doel te bereiken? Het vinden van problemen is hierbij het hoofdonderwerp. Problemen kunnen ook gevonden worden aan de hand van analytische tools als Google Analytics en Hotjar. Google Analytics werkt goed om het grote plaatje te zien en zegt enorm veel over de gebruikservaring van grote groepen gebruikers. Hotjar is een online tool die opnames maakt van gebruikersinteractie. De individuele opnames kunnen teruggekeken worden, waardoor de ontwerper veel inzichten krijgt. Ook worden er in Hotjar heatmaps gegenereerd, die later geanalyseerd kunnen worden in combinatie met Google Analytics.

Het visualiseren van de gemaakte oplossingen kan worden gedaan aan de hand van flowcarts, wireframes(schematische tekeningen van de interface) en andere modellen. Deze kunnen snel omgezet worden in een digitaal of papieren prototype, dat getest kan worden.

 

Onze klanten
Onze oplossingen