Privacybeleid

In dit privacybeleid geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken wanneer u contact met ons hebt. 

Wie zijn wij 

Wij zijn Accessify SaaS, de Online Business Software die gevestigd is aan de Wilhelminalaan 1, 1815 JC te Alkmaar, Nederland. 

Accessify SaaS verwerkt en analyseert gegevens met als doel zo goed mogelijk in te spelen op uw behoeften als klant. Wij zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Wij hechten grote waarde aan onze rol en reputatie als betrouwbare business partner en in die hoedanigheid ook aan het zekerstellen van het recht op privacy voor u als klant. 

Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kunt u met ons opnemen via info@accessify.cloud

De soorten persoonlijke informatie die wij verwerken 

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die direct of indirect aan u gerelateerd kunnen worden. Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie verzamelen en verwerken: 

Naam en andere identificeerbare informatie 

We kunnen bijvoorbeeld uw naam, titel, geslacht, geboortedatum vastleggen. 

Uw contactgegevens en gegevens over uw persoonlijke account of registratie 

Uw contactgegevens kunnen onder andere uw adres, vestigingsplaats, telefoonnummer en e-mailadres omvatten. Bij het registeren voor bepaalde dienst of het aanmaken een persoonlijke account, kunnen wij uw inloggegevens en andere informatie vastleggen die u op het account- of registratieformulier invult. 

Onze communicatie met u 

Als u ons een e-mail stuurt of online via social media chat, leggen wij uw communicatie met ons vast. Als u ons belt, leggen wij uw vragen of klachten vast in onze database. 

Informatie die wij verzamelen als u onze website gebruikt 

Als u onze website bezoekt, kunnen wij uw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag en klikgedrag vastleggen. Met uw toestemming kunnen en wij ook uw locatiegegevens ontvangen. Daarnaast kunnen wij een automatische melding krijgen als u een nieuwsbrief opent of in een nieuwsbrief op een koppeling klikt. 

Informatie met betrekking tot social media 

Wij kunnen informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk. Dit is wel afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken. Als u bijvoorbeeld met een account voor een sociaal netwerk inlogt op onze diensten, kunnen wij uw sociaalnetwerkprofiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Op de website en in het in het privacybeleid van de provider van het sociale netwerk vindt u meer informatie over de persoonlijke gegevens die wij van de provider van uw sociale netwerk ontvangen. 

Informatie die u met ons deelt 

U kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als u op ons reageert op social media of een klantenonderzoek invult. 

Cookies en vergelijkbare technologieën 

Als u onze website gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website. 

Hoe verzamelen wij uw gegevens 

Accessify SaaS kan uw persoonlijke gegevens op een aantal manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult, via social media met ons communiceert of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen wij ook informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk. 

De doeleinden waarvoor wij uw gegevens gebruiken 

De voornaamste doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zijn: 

Om diensten aan u te verlenen 

Om het gebruik van onze onlinediensten voor u te vereenvoudigen, kunnen wij de door ons verzamelde gegevens van uw gebruik van onze digitale media analyseren en die combineren met informatie die via cookies en vergelijkbare technologieën is verzameld. Bijvoorbeeld om te weten welk digitaal kanaal (e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) uw voorkeur heeft, zodat wij onze communicatie kunnen toespitsen op dat kanaal of apparaat. 

Accessify SaaS maakt gebruik van de software van LeadInfo om u een betere en gepersonaliseerde ervaring op de website aan te bieden. Een profiel wordt aangemaakt door de LeadInfo software wanneer een interactie met onze website plaatsvindt. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u een whitepaper download. Uw LeadInfo profiel is uniek voor Accessify SaaS. Om uw privacy te waarborgen, zijn deze gegevens enkel beschikbaar voor Accessify SaaS, en worden ze nooit met derden gedeeld. U kunt ten alle tijden uw LeadInfo profiel verwijderen via deze link.

Om met u te communiceren 

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen. 

Voor statistisch onderzoek 

Wij gebruiken automatische hulpmiddelen om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, website en social media en naar het gedrag van de voorkeuren van onze klanten en gebruikers. Door statistisch onderzoek kunnen wij betere diensten ontwikkelen. Daarnaast kunnen wij het ontwerp en de inhoud van onze website verbeteren. 

Voor het uitvoeren van ons onderzoek kunnen wij de verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren. Wij gebruiken alleen geaggregeerde gegevens en gebruiken geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks identificeerbare informatie. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens ook combineren met informatie van openbare bronnen (zoals het CBS). Wij zullen zonder uw toestemming geen gevoelige gegevens gebruiken voor dit statistische onderzoek. 

Voor directe marketingdoeleinden 

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven of andere marketingberichten te sturen. Om te weten wat voor u relevant is, kunnen wij automatische hulpmiddelen gebruiken om uw persoonlijke informatie te analyseren. Hiertoe kunnen wij de hierboven beschreven informatie gebruiken en combineren. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde informatie ook combineren met informatie die wij ontvangen van openbare bronnen (zoals het CBS). Wij zullen zonder uw toestemming geen gevoelige gegevens gebruiken voor dit statistische onderzoek. 

Wij gebruiken de resultaten van onze analyse om onze marketingberichten af te stemmen op uw specifieke interesses en voorkeuren. Als onze analyse bijvoorbeeld aantoont dat u misschien geïnteresseerd bent in bepaalde soorten diensten, kunnen wij onze nieuwsbrief en website aanpassen met inhoud waarvan wij denken dat die voor u relevant zijn. 

Wij kunnen voor onze marketingberichten verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail en social media. U kunt op elk moment uw toestemming voor het toezenden van marketingberichten herroepen of er bezwaar tegen maken. Volg hiervoor de instructies in het desbetreffende marketingbericht of neem contact met ons op via info@accessify.cloud

Vrijgeven en delen van gegevens met derden 

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden vrijgeven aan of delen met derden: 

Voor de ondersteunende diensten die wij aanbieden 

Voor het leveren van onze diensten, werken wij samen met derden, zoals sociaalnetwerkproviders en marketingbureaus. Al deze derde partijen zijn verplicht uw persoonlijke gegevens te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies. 

Voor statistisch onderzoek en direct marketing 

Uw persoonlijke informatie kan gebruikt voor de doeleinden van statistisch onderzoek en direct marketing (zie hierboven). 

Websites van derden 

Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Wanneer u deze koppelingen volgt, verlaat u onze website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Accessify SaaS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze derden. Uw gebruik van deze websites is voor uw eigen risico. Zie de privacybeleid van deze derden (indien beschikbaar) hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan. 

Binnen Accessify SaaS

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met andere collega’s binnen Accessify SaaS, teneinde u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Beveiliging en bewaring 

Accessify SaaS neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.  

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. 

Privacy van kinderen 

Accessify SaaS streeft ernaar om geen informatie te verzamelen over kinderen van 16 jaar of jonger, of om interessesegmenten te creëren die speciaal zijn ontworpen om kinderen te targeten. Mocht u bezorgd zijn over de privacy van uw kind in verband met onze diensten, of als u van mening bent dat uw kind persoonlijk identificeerbare informatie op onze website heeft ingevoerd, dan kunt u contact met ons opnemen op info@accessify.cloud.  

Uw rechten 

U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.  

Om gebruik te maken van uw rechten kan u een schriftelijk verzoek indienen. Accessify SaaS heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Accessify SaaS laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Accessify SaaS, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan Accessify SaaS aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.  

Accessify SaaS 
Wilhelminalaan 1 
1815 JC Alkmaar 
Nederland 

U kunt via info@accessify.cloud contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacybeleid. 

Hoe wordt dit privacybeleid bijgehouden 

Dit privacybeleid is ingegaan per 18 maart 2021 en vervangt ons voorgaande privacybeleid. Dit privacybeleid wordt voortdurend herzien. Wij informeren u over wijzigingen door het herziene beleid te publiceren op accessify.cloud, waarna het direct in werking treedt