parallax background image

Professional Scrum Developer Certification

Gepubliceerd op 30 januari 2018 Leestijd : 3 minuten

SCRUM is een handig framework om snel, met korte iteraties, producten te ontwikkelen, waarbij de klant maximaal betrokken wordt en men door de korte iteraties niet uit de bocht kan vliegen op zodanige wijze dat er sprake is van langdurig uitstel, sterker nog, de betrokkenheid van ontwikkelaars, klanten en andere stakeholders zorgt ervoor dat een project sneller opgeleverd kan worden dan via traditionele methoden.

Bij Sigma Solutions willen we dat iedereen blijft groeien en we moedigen dan ook aan om te blijven leren, en van dé manieren van groeien. Het leren kan plaatsvinden via het behalen van certificaten. Eén van de certificaten om te behalen, naast de verscheidene andere certificaten die te behalen zijn op technisch vlak, zoals specifieke databasetechnieken of programmeertalen, is de Professional Scrum Developer Certification. Dit certificaat geeft aan dat je een examen van scrum.org, hét instituut wat betreft Scrum, hebt gehaald.

In dat examen worden vragen gesteld over algemene Scrum-onderwerpen, maar ook over technische onderdelen die niet per se met Scrum te maken hebben, maar er wel mee worden geassocieerd via begrippen als Agile en XP (Extreme Programming).

De algemene onderwerpen die behandeld worden, staan voor een groot gedeelte beschreven in de Scrum Guide, die online te raadplegen is. De volgende onderwerpen vatten eigenlijk de hele werkwijze van Scrum samen, omdat de werkwijze voortvloeit uit de theorie en de waarden:

Scrum theory:

Transparency - De methoden en resultaten zijn zichtbaar voor iedereen, zoals een voor het team en door de klant gedeelde definitie van wat af is en wat kwaliteit is.

Inspection – in het verlengde van transparantie ligt inspectie: de resultaten zijn zichtbaar en worden beoordeeld door developers en klanten.

Adaption – je past het product (in samenspraak met de klant) aan of je werkwijze op basis van wat het team leert gedurende het ontwikkelen.

Scrum values:

Commitment, Courage, Focus, Openness, Respect. Het Scrum-team doet de toezegging om eerlijk te zijn richting elkaar en de klant; om respectvol om te gaan met het product en de wensen van de klant; om met gezonde scepsis, maar met een open blik, de uitdagingen aan te gaan; om het eindresultaat niet uit het oog te verliezen: online resultaat, via kwaliteit, betrokkenheid en groei.

Bovenstaande theorie en waarden uiten zich bij het hanteren van het Scrum-framework, die bestaat uit de volgende inspectiemomenten: Daily Scrum, Sprint planning, Sprint review en Sprint retrospective. Het Scrum-team, bestaande uit Scrum Master, Product owner en het development-team, hecht aan de waarden en brengt de theorie in de praktijk.

De technische onderwerpen die behandeld en getoetst worden, zijn niet specifiek beschreven in de SCRUM Guide, maar kan je vinden onder de onderwerpen: Architectuur, Unit Tests, Test-Driven Development, Testen algemeen, Code Quality. Deze onderwerpen staan beschreven in veel boeken die ook over SCRUM gaan, maar soms ook deze framework in z’n geheel niet benoemen, bijvoorbeeld Clean Code van Robert C. Martin.

Een uitgebreidere uitleg over de werkwijze van Scrum via de inspectiemomenten, het Scrum Team en de product- en sprint-backlog, en ook de technische onderwerpen die worden behandeld in het examen van scrum.org, worden besproken in volgende blogitems.

Scrum sluit aan bij onze kernwaarden Kwaliteit, Betrokkenheid en Groei.

Onze klanten
Onze oplossingen