parallax background image

Inspectiemomenten in Scrum

Gepubliceerd op 28 februari 2018 Leestijd : 3 minuten

De Scrum-theorie is: Transparency, Inspection, Adaption. In SCRUM zijn er enkele vaste momenten waarop er geĂŻnspecteerd en aangepast kan worden, naast de sprint zelf, waarin aanpassing, wanneer nodig ook plaatsvindt.

Scrum bestaat uit sprints: een sprint duurt dertig dagen en in die dertig dagen wordt er een “af” product opgeleverd, dat wil zeggen dat wat er is gemaakt, gebruikt kan worden door de klant. De keuze kan zijn om dat nog niet te doen en eerst een of meer sprint af te wachten voordat het product in gebruik wordt genomen.

Aan het begin van een sprint stemt het Scrum-team af wat ze gaan doen en welk doel ze gaan behalen. Dit doel, de Sprint Goal, dient als kapstok voor de gehele sprint, op basis waarvan bepaald kan worden of het juiste keuzes worden gemaakt.

Het Scrum-team, bestaande uit de Product Owner en het Development Team, stemt ook met de stakeholders, waaronder de klant, af welke doelen en eisen deze sprint verwezenlijkt worden. De wensen worden gehaald uit de zogenaamde Product backlog, een lijst met wensen (of noodzakelijkheden) die de Product Owner, over het algemeen samen met de klant, heeft opgesteld. De wensen (of andere taken) van de Product Backlog die de betreffende sprint gerealiseerd gaan worden, komen op de Sprint Backlog.

Het SCRUM-team bepaalt wat en hoeveel er gedaan kan worden in de sprint en hoe het team dit samen oppakt. Deze stap is het eerste moment van inspectie: De Sprint Planning. Na de Sprint Planning gaat het team van start met het verder ontwikkelen van het product.

Elke dag van de sprint komen de teamleden bij elkaar in de Daily Scrum of Daily Huddle, dit is het volgende, dagelijkse inspectiemoment. Het is een korte sessie waar het hele development-team bij aanwezig is (en eventuele andere geïnteresseerden – die zich wel stil dienen te houden) en de komende dag kort besproken wordt. De invulling kan verschillen, maar over het algemeen zal ieder lid aangeven wat er niet gelukt is de vorige dag, wat er deze dag gedaan gaat worden en waar eventuele uitdagingen zijn te verwachten. Op basis van dit rondje kan bijvoorbeeld besloten worden dat na de Huddle enkele teamleden bij elkaar gaan zitten om ervoor te zorgen dat problemen verholpen worden en de ontwikkelaars zich volledig kunnen richten op het ontwikkelen van het product.

Gedurende een sprint kan het gebeuren dat er onverwachte obstakels zijn, waardoor bepaalde wensen veel langer duren om te realiseren. Dit zal door het inspectiemoment Daily Huddle snel blijken! De Product Owner is verantwoordelijke voor de Product Backlog en zal samen met het team en de klant keuzes maken om ervoor te zorgen dat binnen deze sprint een bruikbaar product opgeleverd wordt: er kan voor worden gekozen om een lastig te maken functionaliteit deze sprint te laten liggen en er eerst onderzoek naar doen, of deze functionaliteit te verkleinen qua scope (nooit in kwaliteit!) of om de functionaliteit van een derde partij aan te schaffen, bijvoorbeeld. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren: de afgestemde functionaliteit is eerder klaar dan verwacht. In dat geval kan ervoor worden gekozen meer wensen toe te voegen aan de sprint of om alvast het product uit te rollen.

Aan het einde van een sprint is er de Sprint Review, waarin het product getoond wordt aan de klant. Binnen de Sprint Review wordt besproken hoe de Sprint ging en wat de ervaringen waren. Op basis hiervan zullen in de Product Backlog bepaalde items meer of minder prioriteit krijgen of wellicht zelfs verdwijnen – of toegevoegd worden.

Na de Review komt het Scrum-team bij elkaar in de Sprint Retrospective om met elkaar te bespreken hoe de sprint is opgepakt. Er zullen drempels besproken worden en de oplossingen die daarvoor zijn bedacht. Deze kennis wordt meegenomen met de volgende sprint.

Uit bovenstaande blijkt dat Scrum constant inspectiemomenten biedt die ervoor zorgen dat een project nooit “uit de bocht kan vliegen” en er een product ontstaat dat aansluit bij de wensen van de klant.

 

Onze klanten
Onze oplossingen